Kurs og opplæring

-A +A

Lindås og Meland Brannvern tilbyr kurs til bedrifter, institusjoner og privatpersoner innenfor områdene brannvern, røykdykking, industrivern, førstehjelp og varme arbeider. Vi bistår også ved evakueringsøvelser. 

Lindås og Meland Brannvern har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger og nødsituasjoner. Våre instruktører er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdannelse fra Norges brannskole.

Bilde fra Grunnkurs for industrivern hos Frank Mohn Piping i 2009